Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk